Het mysterie van de smokkelaar

Sel woont met zijn moeder op Sint-Anneke. Zijn vader kent hij niet, maar hij heeft het vermoeden dat het de stuurman, Werner Danis, is. Sel en zijn vriend Mon proberen wat bij te verdienen door de bagage of koopwaar te dragen van de passagiers die van de veerboot stappen. Mon, die het werkje het langst doet, verdeelt de fooien niet eerlijk en daar komt ruzie van. Na een hevige discussie wordt Mon gevonden, voor dood achtergelaten aan de oever van de Schelde. Sel wordt aangehouden maar heeft er niets mee te maken. Hij doet er alles aan om te achterhalen wie hem deze misdaad in de schoenen wil schuiven en waarom. Mon, die lange tijd in coma lag, spreekt daarna steeds over Sarre. Sel begint de handel en wandel van Sarre na te gaan en stoot op een bende van alcoholsmokkelaars, waar veel mensen bij betrokken zijn.
Een spannend jeugdboek dat vrij goed de geest van de tijd (begin twintigste eeuw) weergeeft: de discriminatie van het gewone volk en de macht van de rijken. Justitie heeft het Frans als voertaal, waardoor er verkeerde conclusies getrokken worden en de gewone burger meestal het onderspit moet delven. Corruptie en standenverschil zijn aan de orde van de dag. De auteur beschrijft in het nawoord de vooruitgang van het transport en de bouw van de tunnel, die de veerboot liet verdwijnen, met alle gevolgen vandien.