Het monster van Loch Ness

en meer dan 100 andere mysteries

Hoewel we met de steeds groeiende technologie de wereld tot in de kleinste details kunnen onderzoeken, blijven er toch nog een aantal tot de verbeelding sprekende mysteries bestaan. De vraag of er zich werkelijk een reusachtig watermonster schuilhoudt in een diep donker meer in Schotland is er daar slechts een van.

Tom Adams bundelde meer dan honderd mysterieuze feiten in dit boek en rangschikte ze onder tien afgebakende hoofdstukken. Zo komen o.a. mysterieuze verdwijningen, ufo’s, natuurverschijnselen en onverklaarbare objecten aan bod. Waar het kan situeert hij de feiten in de tijd en de ruimte. Zijn op wetenschap gebaseerde toelichtingen schetsen een ruimer beeld. Dat maakt het boek zo boeiend, niet alleen voor jonge lezers die daardoor hun kennis over Dracula, de Yeti of de bloedwatervallen aanvullen. Ook oudere lezers raken wellicht geboeid door het verhaal van de verdwenen vuurtorenwachters of frissen hun geheugen op met informatie over de piramiden van Gizeh. Er is niet altijd een sluitend bewijs, soms wijst de auteur de lezer op nep-verhalen waarmee hij de aandacht vestigt op fake news. Maar vaak houdt hij de deur naar een onverklaarbaar mysterie open. Waardoor hij meteen ook een beetje van de spanning die de duistere cover voorspelt, bewaart. Af en toe zou een foto de beschreven plekken nog sprekender kunnen maken. Maar de kleurrijke, abstracte illustraties van Yas Imamura accentueren daarentegen de sfeer die het boek wil uitstralen. Een beetje griezelen op kindermaat.