Het milieu stap voor stap

Met dit boek wil de auteur aan kinderen begrippen als milieu, milieuvervuiling en ecologie uitleggen. Daarnaast geeft hij heel wat -bruikbare- tips om beter met onze omgeving om te gaan. Want als er niets verandert, is onze Aarde in gevaar. Dit doet hij in korte hoofdstukjes die gelardeerd zijn met heerlijk grappige en toch erg duidelijke illustraties. Toch heb ik een beetje een dubbel gevoel bij dit zeer mooi uitgegeven boek: het taalgebruik is aan de ene kant erg eenvoudig en duidelijk -goed voor jonge kinderen- aan de andere kant worden er heel wat moeilijke woorden en begrippen gebruikt die niet of slechts summier uitgelegd worden (chorofyl of bladgroen, fossiele brandstoffen, genen…). Dit leidt ertoe dat het voor jongere kinderen te moeilijk is, terwijl de wat oudere kinderen het mogelijk zullen afwijzen om wille van het ‘kinderachtige’ taalgebruik. Bovendien laat de illustrator het Aralmeer in Oezbekistan leegzuigen door olifanten. De illustratie is erg grappig maar m.i. toch niet helemaal correct. Het boekje sluit af met een ecologiequiz, enkele kruiswoordraadsels, een ecowoordenboekje (lijst) en een lijst met verwijzingen naar -uiteraard- enkel Nederlandse websites. Hier had meer ingezeten.