Het leven is als de wind

Als je leeft zit je vol leven. Je kan dat leven niet zien, maar je voelt het wel. Je kan bewegen, knuffelen en spelen. Het leven is een beetje als de wind. De wind kan je niet zien, maar je weet dat de wind er is. Want dan ritselen er blaadjes, dwarrelen er veertjes en vliegers kunnen hoog de lucht in. Als de wind gaat liggen is alles stil. Waar is de wind dan naartoe? Het leven is als de wind. Een diertje wordt stil als er geen leven meer in zit. Maar waar is het leven dan naartoe?
De schrijfster is een klinisch en forensisch psycholoog die kinderen in moeilijke periodes begeleidt. De BIG HUG boeken behandelen gevoelige kwesties waar kinderen mee te maken hebben. Ze hebben als doel kinderen ertoe aan te zetten hun gevoelens en problemen te delen met familieleden en vrienden. Aldus de tekst op de achterkant van het boek. Hier wil de auteur aan kinderen uitleggen wat leven en doodgaan betekent en wat je kan doen als je verdrietig bent na een afscheid. Ze is daar behoorlijk in geslaagd. De beeldspraak over het leven als de wind is een goede keuze om een en ander aan kinderen duidelijk te maken. Alles is fijngevoelig verwoord, alleen ben ik geen fan van de zoetsappige tekeningen..