Het lettercircus

De opzet van dit boekje is spelenderwijs de letters van het alfabet te leren. Elk hoofdstuk heeft als titel een letter, waarbij de volgorde van het alfabet netjes wordt gerespecteerd. Bij elke titel hoort een verhaal, een verhaal over Fien en Joep. En in elk verhaal gaat het op één of andere manier over letters. Dat maakt dat dit geen boek is om na elkaar te lezen, maar eerder om elke dag (week/maand/…) het verhaal bij één letter te lezen. De verhaaltjes zijn zo geschreven dat dit ook perfect mogelijk is. De illustraties zijn eerder zoekprenten waar je de letter uit het verhaal in verschillende vormen kan terugvinden, soms heel opvallend, soms prachtig origineel vermomd. Jammer is wel dat door de keuze van het lettertype, de getypte letters vaak niet overeenkomen met de letters zoals leerlingen ze in het eerste leerjaar leren schrijven. Waardoor kinderen steeds een extra omzetting moeten doen naar de geschreven taal toe. Achteraan in het boekje vind je ook nog tips voor spelletjes en knutselwerkjes om spelenderwijs het alfabet te leren. Een boekje waar meer in had kunnen zitten!