Het konijn

Elk kind kent een konijn, maar weet elk kind ook waar het leeft, hoe zijn holletje onder de grond heet, wat hij in het wild eet, wie zijn vijanden zijn? Dit boek wil een antwoord op deze vragen geven. Elke nieuwe bladzijde start met een vraag die dan wordt beantwoord en met bijpassende tekening duidelijk gemaakt. Er staan ook altijd korte vet gedrukte zinnetjes op de tekening die het antwoord op de vraag bondig samenvatten. Helemaal achteraan worden de moeilijkere woorden uitgelegd.

Een boek dat niet echt overtuigt. Het bevat mooie tekeningen, dat wel. Helaas krijgt men niet altijd een volledig antwoord op de vraag die gesteld wordt. Bv. bij de vraag hoe konijntjes opgroeien, wordt er enkel gesproken over hoe snel konijnen groot genoeg zijn om zelf kleintjes te krijgen. De leuke woordjes om te leren, zoals ze het in het boek noemen, zijn wel raar gekozen; men geeft een verklaring voor levensduur en zoogdier, maar over 'dracht' en 'glooiende weiden' wordt er gezwegen. Helemaal uit het niets begint er een bladzijde niet met een vraag, maar met "er was eens ... een konijntje dat de zee wilde zien". Er wordt dan verteld dat konijnen vaak schattige hoofdrollen krijgen in boeken, maar het komt allemaal nogal verwarrend over. Ook het idee dat konijnen tot de familie van de hazen (waarom moeten die met hun latijnse naam worden vermeld?) worden gerekend, is nogal verwarrend voor kinderen denk ik.