Het grote Kididoc hoeboek

Informatief boek met antwoorden op vele vragen die kinderen zich kunnen stellen over hun lichaam en de wereld om hen heen. Meestal wordt op een eenvoudige maar duidelijke manier uitgelegd hoe de dingen in elkaar zitten. Soms echter is het woordgebruik niet aangepast aan de doelgroep. Wat denk je van 'Hoe kun je de baby in de buik zien?' Antwoord: "Via een apparaat dat ultrahoge trillingen uitzendt, die dan via elektrische wisselspanning omgezet worden in videobeelden." Begin dat maar eens uit te leggen als meelezende ouder!
De vragen zijn overzichtelijk gerangschikt per thema en er wordt vooral ingegaan op thema's die kinderen boeien. Zo wordt op een dubbele openklapbare bladzijde uitgelegd hoe chocolade gemaakt wordt. Het boek wordt extra aantrekkelijk door de uitklapbare luikjes, de bewegende figuren en de draaibare schijven. Zo krijg je naast de tekstuele uitleg een aanvullend visueel beeld waardoor de kinderen zich kunnen voorstellen hoe iets gebeurt. Een mooi voorbeeld hiervan is het proces van de spijsvertering.
Naast de illustraties waaraan de vragen gekoppeld zijn, is er ook op de achtergrond nog heel wat te ontdekken dat verband houdt met het thema. De illustraties zijn spijtig genoeg niet echt aantrekkelijk te noemen.