Het grote boek van Waar of Niet waar?

'Het grote boek van Waar of Niet waar?' is een informatief boek waar geen leeftijd op staat. Niet iedereen heeft zin om lange teksten te lezen om een eenvoudig antwoord te vinden. Dit boek is compact en heeft me echt geboeid. De hoofdstukken die aan bod komen zijn: het menselijk lichaam, de natuur, wetenschap en technologie, de ruimte, de aarde, geschiedenis en cultuur. Elk hoofdstuk behandelt een 15-tal onderwerpen. Elke dubbele pagina heeft een ander thema met als titel een algemeen aanvaarde stelling, maar is die waar of niet waar? Je krijgt meteen een antwoord, maar ook aanverwante snelle weetjes en prachtige, duidelijke foto's over het onderwerp. Een voorbeeld: Ratten verspreidden de pest! Neen, de vlooien op de ratten verspreidden de pest; die beten de mensen. Men probeerde de ratten te verdelgen maar de vlooien bleven op de mensen leven. Bij elk onderwerp staat er een cirkel met een vraag. Hier: hoe droegen de mensen onbewust bij tot de verspreiding van de pest? Het antwoord kan je achteraan in het boek vinden. 
Net genoeg informatie, to the point en duidelijk. Hier gelukkig geen overladen pagina's zoals in vele andere non-fictieboeken, maar een heldere bladschikking. Ideaal boek om af en toe eens in te snuisteren en je vrienden met je kennis te verrassen (of een quiz op te stellen!)