Het grote boek van de hele wereld

Alle werelddelen komen één voor één aan bod in dit grote boek. Voornamelijk met de dieren die er leven, maar ook een aantal landschapselementen en gebouwen. Bij elk dier en enkele andere elementen die het gebied typeren, staat de naam met het bijhorende lidwoord. Het leukste aan dit boek is de gelaagdheid. Zo kunnen jonge kinderen de slang aanwijzen, maar oudere lezen dat het hier om een groene mamba of een koningscobra gaat. Kleuters houden het wellicht op de dieren, voor kinderen van de lagere school wordt het een atlas. (Achteraan staat een wereldkaart.) Ook zie je pas na enige tijd dat het ene landschap telkens aansluit op het volgende. En dat de muis op de fiets het hele boek door terug te vinden is, alsook de muizen in de luchtballon, en dat de interactie tussen beide een verhaaltje vormt.