Het geheim van de afgebeten vingers

In de portiek van de kerk ‘Santa Maria in Cosmedin’ te Rome staat een metershoog stenen masker. Het stelt een enorm rond gezicht voor met daarin een wijd open mond. Bij die mond hoort een oude Romeinse legende die bezoekers waarschuwt. Stop nooit je hand in de mond terwijl je een leugen vertelt. Doe je dat toch dan worden je vingers afgehakt. De mond aan de ingang van de kerk en de grotten onder de kerk waarin botten van vierduizend monniken werden verzameld, inspireerden Rindert Kromhout bij het schrijven van zijn verhaal. Daarin moet het geraamte van prinses Anna op zoek naar botten om de lege grot te vullen. Alleen op die manier kan ze bevrijd worden van de zware zeis en weegschaal die aan haar handen geketend zijn. Alleen op die manier kan ze aan de belofte die ze ooit deed om voor haar drie broertjes te zorgen voldoen. Samen met haar drie broertjes, die lang geleden bij haar begraven werden, gaat ze op zoek naar botten. Ze vinden botten van dieren, ze verzamelen oude botten van lang overleden familieleden. Maar telkens weer sturen de vierduizend monnikengeraamten haar terug. Kinderbotten heeft ze nodig. Na één van haar nachtelijke tochten verstopt ze zich ’s ochtends ten einde raad achter het stenen masker. En op dat moment groeit het idee om de vingers van liegende kinderen af te hakken en op die manier haar lege grot te vullen.
Achteraan in het boek heeft de auteur de meest gestelde vragen beantwoord. Daarmee voedt hij niet alleen de fantasie van jonge lezers. Hij geeft meteen ook een stukje cultuur mee want de mond, de grotten en de legende bestaan nog steeds.
Deze twintigste herziene en uitgebreide druk blijft een aantrekkelijk verhaal bieden. De korte zinnen bevatten weinig moeilijke of lange woorden. Ze zijn doordacht geschikt op een blad waar ook veel witruimte werd voorzien. De vlotte vertelstijl en de rustgevende bladspiegel zorgen er voor dat lezers snel in het verhaal verdiept kunnen raken. De zwart-witte waterverf- en potloodtekeningen geven het verhaal iets griezeligs en dat zal ook oudere lezers aanspreken.