Het gat in de nacht

In het vorige dubbelboekje lazen we over Kaai en Sara, hoe ze elkaar ontmoetten en waarom ze van huis waren weggelopen. Nu zitten ze samen op een zelfgemaakt vlot en varen naar het eiland Schier, waar pake Japik woont, de opa van Kaai. Maar ze krijgen ruzie en Sara stapt zomaar het vlot af. Kaai wordt al snel ongerust en het is helemaal niet leuk zo alleen op het vlot. Plots komt er een schip opdagen en Kaai wordt opgepikt. En dan wordt het pas echt spannend, want de mannen blijken kapers te zijn. Ze nemen Kaai gevangen en willen losgeld voor hem vragen. Gelukkig is Sara er ook nog... 'Het gat in de nacht' verscheen in de reeks 'Doorlezers', lange verhalen voor jonge lezers. Het is inderdaad een best lang verhaal voor beginnende lezertjes, uitstekend geschikt voor wie de smaak te pakken heeft en zin heeft in méér dan een kort verhaaltje. In een aantal korte hoofdstukken wordt er een heus avonturenverhaal verteld. Na twee hoofdstukken krijg je telkens een geïllustreerde samenvatting van de gelezen tekst, zodat je als jonge lezer de draad niet kunt kwijtgeraken. Een behoorlijk spannend verhaal in een leuk kleedje en verteld in een klare taal met hier en daar al eens een moeilijker woord. Af en toe krijg je een verhaaltje dat in de tekst verweven zit. Het geheel is geïllustreerd met eenvoudige zwart-wittekeningen. Wat Sara overkwam en het vervolg op dit verhaal, kan je lezen in 'Een nacht op het wad'. AVI-E3 (einde eerste leerjaar)