Het feest Andersom

Dit boek vertelt hoe de dag Andersomdag er uitzag. Andersomdag was vroeger een feestdag zoals Pasen. Spijtig genoeg wordt het niet meer gevierd.

Je ziet op elke pagina kinderen die zich in alle soorten beroepen verdiepen en amuseren. Fijn om te zien dat het niet clichématig of stigmatiserend is. Zo zien we een meisje vlijtig met een kraan werken, een sproeterig meisje houdt fier een brandweerslang vast ... Die diversiteit zag je al op de kleurrijke kaft; daar staan een heleboel kinderen van verschillende afkomst afgebeeld in een verscheidenheid van beroepen.

De prenten zijn niet echt heel origineel, maar bevatten wel behoorlijk wat details. De tekst die erbij staat is eenvoudig, maar kan bij het voorlezen aangepast worden aan de luisteraar. 

Al wordt er niet echt een verhaal verteld, een andersomdag spreekt enorm tot de verbeelding en prikkelt de fantasie. Wie zou als kind niet graag zijn ouders ‘s morgens naar school sturen om nadien als politieagent spijbelaars te gaan berispen? Dat maakt dat het zeker bruikbaar is in de derde kleuterklas of eerste graad om bij thema’s zoals beroepen, diverstiteit ... in te zetten. 

Op de website vind je een lespakket dat je kan aankopen. Hou er wel rekening mee dat de lesdoelen gericht zijn op het Nederlands onderwijs.