Het eiland van de maskers

Nu ‘Ulysses Moore: Het geheim van Villa Argo’, het eerste boek uit de reeks, onlangs een fraaie, tweede plaats in de leeftijdscategorie 8-10 jaar wist te behalen bij de KJV, hopen we op (nog) meer aandacht voor de reeks, die sowieso al een trouw lezerspubliek wist te vinden. Al hoop ik dat niet teveel ouders zich zullen laten misleiden door die leeftijdscategorie: de gemiddelde tien- à twaalfjarige zal pas ten volle genieten van de boeken, gezien de complexe verwikkelingen en verhaallijnen in de reeks. 'Het eiland van de maskers' is dus alweer het vierde deel uit de zesdelige reeks rond de geheimzinnige Ulysses Moore en we kunnen niet anders dan concluderen dat het weer ten zeerste beantwoordt aan de hooggespannen verwachtingen. Na belevenissen in onder andere het oude Egypte en het bizarre spiegelhuis komen de tweeling Jason en Julia en hun vriend Rick ditmaal terecht in het Venetië van de achttiende eeuw, waar ze weer tot een aantal verrassende ontdekkingen komen en de lezer samen met hen. Want als de familie van Penelope Sauri, de vrouw van Ulysses Moore, in 1751 uitgestorven is, betekent dat dat Penelope in de achttiende eeuw geboren is en dat Ulysses teruggereisd is in de tijd om met haar te huwen. Het raadsel wordt er niet simpeler op. De auteur laat spelenderwijs wat informatie vallen, maar houdt voldoende achter de hand om de lezers nog twee boeken lang in spanning te houden. Fijn! Net als in de vorige delen wordt veel aandacht besteed aan het creëren van geheimzinnigheid. Zoals elk voorgaand deel begint ook dit boek weer met een e-mail van Karel, degene die de vertalingen van de geschriften van Ulysses Moore verstuurt naar de redactie. Al verloopt dat niet meteen van een leien dakje en lijkt het vinden van het dorpje waar alles zich heeft afgespeeld ook zoeken naar een naald in een hooiberg. Interesse bij de lezer wordt zo meteen gewekt en de ongelooflijk verzorgde lay-out draagt daar nog een flink steentje toe bij. Mooi hoe de delen die zich in en rond Villa Argo afspelen en andere die in het oude Venetië spelen duidelijk afgelijnd worden, zelfs als er op een en dezelfde pagina overgeschakeld wordt van setting. Hopelijk hoeven we niet al te lang meer te wachten op de laatste delen in de reeks, want we branden van nieuwsgierigheid om alle verhaallijnen eindelijk volledig verklaard te zien. Ulysses Moore is nu eenmaal een ongelooflijk boeiend avonturenverhaal voor 10+, dat kan niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden! Pretentieloos amusement, waar je je ten volle door kan laten meeslepen, heerlijk toch?