Het complete boek over hutten

Elk kind maakt wel eens een hut. Dat kan je op veel manieren: van heel eenvoudig tot echt doordachte constructies. De eerste indruk bij dit boek is er één van verbazing. Waarom heb je nu een boek nodig om een hut te maken? Op de eerste bladzijde wordt ook al vlug duidelijk dat je het boek niet als model moet gebruiken, maar eerder als een ideeëndoos waaruit je inspiratie kan opdoen. Ook kan je enkele sjortechnieken en knopen leren die zeker van pas kunnen komen. Bedoeling is dat je je eigen ideeën, uitvindingen en vernieuwingen aan al deze informatie toevoegt, om zo te komen tot een eigen, originele en unieke hut. Ook raadgevingen met betrekking tot de plaats van de hut, het toestemming vragen aan de eigenaar van de wei of het bos, hulp vragen aan enkele volwassenen, het niet achterlaten van materiaal in de natuur wordt allemaal besproken. Je krijgt een overzicht van het materiaal dat je nodig hebt om een hut te bouwen, de soorten knopen, technieken, soorten bedekking en vele tips. Er wordt ook aandacht besteed aan de veiligheid. Zo kan je bij de 'recycle-hut’ een opsomming vinden van mogelijke risico’s bij het gebruik van pallets en golfplaten. Voorts wordt er in de marge nog extra info gegeven over verschillende volkeren en hun hutten, het nut van deze levenswijze, een geschiedkundig overzichtje, natuurweetjes, enz … Het boek is geïllustreerd met eenvoudige, duidelijke tekeningen en bevat nog een eerder beknopte woordenlijst. Hoewel er naar een boek zoals dit niet echt vraag zal zijn, is het toch behoorlijk geslaagd. Toch betwijfel ik of kinderen dit echt nodig hebben. Meestal ontbreekt het hen niet aan de nodige inspiratie om zelf tot een leuk resultaat te komen. Wat telt is het plezier, en niet de techniek …