Het buitengewone beestenboek

Dit boek wil een eerste dierenboek voor alle leeftijden zijn, maar dat is niet haalbaar. Echt jonge kinderen gaan niet geïnteresseerd zijn in dit boek. Het start met een uitleg over welke dierenfamilies er zijn, hoe een dier zich beschermt en hoe een dier laat weten dat hij er is. Daarna worden er verschillende dieren beschreven. Er zijn er zeer bekende bij, zoals de leeuw, de tijger en de beer, maar ook minder bekende, zoals de beermarter, honingdas en Tasmaanse duivel. De dieren worden kort beschreven aan de hand van een aantal leuke weetjes en bijzondere kenmerken. De tekeningen nemen twee grote pagina's in per beest en ook de habitat van dat beest wordt afgebeeld. Elke uitleg wordt vergezeld van een tekening die het geheel in beeld verduidelijkt.​

De titel zegt het al: buitengewoon, en dat kan je op veel vlakken letterlijk nemen. Eerst en vooral begint het boek met de negatief klinkende benaming 'beesten', wanneer is een zoogdier een beest? Ik denk niet dat de uitleg die gegeven wordt correct is. De voorbeelden die worden aangehaald in het boek beantwoorden ook niet alle daaraan. De vertaling laat steken vallen; lees je over 'een goede ogen hebben' of wordt een verkeerde zinsbouw gebruikt, zodat er een andere vraag gesteld wordt dan oorspronkelijk bedoeld? Maar ook de tekeningen zijn niet altijd even duidelijk. Zo hebben de tijgers hun twee ogen aan één kant van hun kop, gaan de wolven wel op een heel speciale manier op hun achterste zitten en hebben ze allemaal dezelfde gelaatsuitdrukking, hoewel je net gelezen hebt dat ze tot wel zeventien verschillende gelaatsuitdrukkingen kunnen hebben. De tekst zelf is wel boeiend en humoristisch opgevat, je krijgt heel originele weetjes voorgeschoteld. De tekstfragmenten zijn kort en verspreid over het blad, wat het lezen zeer vlot maakt. Persoonlijk vind ik dat de laatste pagina's wat ver gezocht zijn. In het ganse boek worden dieren benoemd en besproken en op het laatst worden de dieren van de ijstijd erbij gesleurd. Verder wordt er ook de vraag gesteld welke beesten bedreigd worden, maar ik denk dat de zes dieren die vermeld staan niet volstaan. Een gemiste kans dus, voor een boek dat de lat erg hoog legde.