Het betoverde paard

Han Gan tekent graag en goed. Hij tekent vooral paarden. Maar de ouders van Han Gan zijn arm en hij kan niet naar de tekenschool. Hij moet maaltijden bezorgen voor een restaurant. Op een dag bezorgt hij een maaltijd bij een beroemde schilder. Achter diens huis ziet hij paarden aan een boom gebonden staan. Hij kan niet aan de aandrang weerstaan om de paarden in het zand te tekenen. De schilder ziet het en laat Han Gan bij hem komen om te schilderen en te tekenen. Algauw wordt Han Gan beroemd om zijn paardenschilderijen. Hij schildert de paarden echter altijd vastgebonden. Gevraagd naar de reden hiervan zegt hij: "Ze zijn zo echt dat ze anders van het doek zouden springen." Dit zinnetje gaat een eigen leven leiden. Han Gan wordt bij de keizer uitgenodigd. En op een dag verschijnt er een krijgsheer aan zijn deur die hem vraagt het vurigste paard dat hij ooit schilderde los te laten. Met dat paard wint de krijgsheer alle oorlogen. Tot het paard genoeg krijgt van al dat bloedvergieten. Het werpt de krijgsheer af en keert terug naar een schilderij. Dit verhaal is een legende maar de schilder Han Gan heeft echt bestaan meer dan 2000 jaar geleden. Hij schilderde op zijde, voornamelijk paarden. De prachtige illustraties die aandoen als Chinese prenten zijn oorspronkelijk ook op zijde geschilderd. Dit is een kunstig boek voor iets oudere kinderen. Het boek kan aanleiding zijn om over kunst en talent te praten en over de zinloosheid van oorlog en geweld.