Het Beest

De zeventienjarige Lise, kind uit een verarmde adellijke familie, komt als gouvernante terecht op het geheimzinnige kasteel van Saint- Sauveur. Geheimzinnigheid troef, want de hoger gelegen verdieping is verboden terrein; de graaf duldt geen spiegels in huis en daarenboven lijken de drie kinderen absoluut niet te wachten op een gouvernante. Integendeel, na de raadselachtige verdrinkingsdood van hun moeder hebben de kinderen hun eigen wereldje met bizarre kerkhofbezoeken gecreëerd. Omdat Lise een eigenzinnig persoontje is, wil ze haar nieuwsgierigheid bevredigen en gaat ze op onderzoek uit. Zo ontdekt ze dat het kasteel een wel zeer wereldvreemde gevangene herbergt. Al snel ontwikkelt zich een speciale correspondentie tussen Lise en de figuur achter de gesloten deur. Tegen de achtergrond van de nakende Franse Revolutie schildert Wendy Stroobant haar eigen versie van de Schone en het Beest. Betekent dit dat het boek niet origineel is? Verre van, de auteur slaagt erin een spannend, boeiend en bij momenten zelfs meeslepend verhaal te vertellen. Als lezer geraak je geïntrigeerd door de personages met hun bijzondere karakters en bijbehorende daden. Al dreigt af en toe een zekere overdosis. Zo past de rol van Lises zusje perfect binnen dit ietwat donkere en dreigende verhaal, maar is de dubbele persoonlijkheid van de graaf op het randje. Omdat je voelt dat de tijd dringt door de naderende omwentelingen, heb je de neiging de personages te willen voortstuwen in het verhaal. Het er ietwat bijhangende einde is dan een beetje een anticlimax, maar bovenal overheerst het gevoel dat de schrijfster een beeld wou schetsen van die welbepaalde figuren in die welbepaalde periode. Je wil immers weten hoe het Lise en Louis, het gevangen wolfskind vergaat. Na ‘Orfeo’ bevestigt Stroobant met dit fraaie boek haar schrijftalent.