Het Bailey-spel

Lauren Price is nieuw op de school van Alex. Ze is nog maar pas uit Australië gekomen. Aanvankelijk wordt ze genegeerd, maar na een tijdje slaat dit om in pesten. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt op deze school: twee jaar geleden gebeurde hetzelfde met Michael Bailey en dat liep toen heel slecht af. Het voorval spookt nog steeds door Alex haar hoofd. En het lijkt allemaal opnieuw te gaan gebeuren. Maar deze keer wil ze er een stokje voor steken. Ook al zal het hen bloed, zweet en tranen kosten … Het Bailey-Spel is een spannend en intrigerend verhaal dat bestaat uit twee delen. In het ene verhaal komen we via flashbacks te weten wat er nu precies gebeurd is met die Michael Bailey, want aanvankelijk is dit allemaal heel geheimzinnig. Het andere verhaal vertelt hoe Lauren Price arriveert op school en hoe een paar ‘stokers’ proberen om de hele school tegen haar op te zetten en … er bijna in slagen. Dit boek kan perfect gebruikt worden om het thema ‘pesten’ aan te kaarten. Het wordt duidelijk gemaakt dat de kracht van de pesters ook bestaat uit het grote aantal meelopers. Mensen die misschien niet akkoord gaan maar toch niks doen, uit schrik zelf het slachtoffer te worden. De motieven van de pesters worden niet echt uit de doeken gedaan. Het boek grijpt je als het ware bij de keel. De hoofdkarakters worden zeer treffend geschetst. Je begrijpt dat werkelijk iedereen slachtoffer kan worden en je bent blij dat je niet in de schoenen van de hoofdpersonages staat.