Heaven can wait. Reizigers

'Heaven can wait. Reizigers' valt uiteen in drie delen. In deel één 'Signalen' maken we kennis met de twee hoofdpersonages: Christopher en Anjelka. Christopher komt uit een rijke familie terwijl Anjelka uit een eenvoudig milieu komt. Enkel hun geboortedatum hebben ze gemeenschappelijk. Hierdoor komen ze toevallig in dezelfde discotheek terecht om hun zeventiende verjaardag te vieren. In eerste instantie is er enkel een blik tussen hen. Toch blijken ze elkaar niet te kunnen vergeten. Ze doorzoeken de stad tot ze elkaar vinden. Een magisch liefdesverhaal speelt zich af. Deze prille puberliefde wordt zo aangrijpend beschreven dat zelfs de meest nuchtere personen onder ons geraakt worden door zoveel romantiek.
Helaas slaat het noodlot toe. Christopher, die al van in het begin van het verhaal lichtflitsen ziet, blijkt een hersentumor te hebben. Hij komt er achter dat hij niet lang meer te leven heeft. In eerste instantie besluit hij om dit slechte nieuws te verzwijgen voor Anjelka. Dit is echter niet meer mogelijk wanneer hij na een gevecht met een andere kerel die zijn zinnen op Anjelka heeft gezet in het ziekenhuis terecht komt.  Christophers vader vertelt Anjelka over de ziekte van zijn zoon. De jongeren besluiten echter er het beste van te maken. Wanneer Christophers einde nadert, belooft hij er alles aan te doen om Anjelka te kunnen terugzien.
In deel 2 dat 'Een nieuw leven' heet, maken we kennis met het leven in het tweede kwadrant. Deze wereld is uiteraard een fantasywereld. Hier zou de auteur meer zijn tijd mogen nemen om meer in detail over deze wereld te vertellen in plaats van zich te beperken tot een snelle opeenvolging van acties. Toch komt de nieuwe wereld niet onrealistisch over. Dit is waarschijnlijk zo aannemelijk omdat er in deel één al gesuggereerd werd dat er meer moet zijn dan dat we op het eerste gezicht zien. Dit door  cursief gedrukte bladzijden tussen de hoofdstukken die beschrijven hoe twee wezens Christopher observeren. Deze twee “reizigers” krijgen nu eindelijk een context. Zij komen uit kwadrant twee, waar enkel de beste overledenen naartoe gaan. Wanneer zij hier aankomen, wordt hun geheugen gewist en worden ze verlost van alle emoties, die volgens de leiders van het tweede kwadrant enkel tot problemen leiden. Alles in het tweede kwadrant loopt geordend: iedereen is er in het wit gekleed, alle appartementen zijn wit en alle straten lopen recht op recht. Iedereen krijgt ook meteen zijn eigen taak. Christopher - of Valdert - wordt reiziger . Dit wil zeggen dat hij een opleiding geniet om in het eerste kwadrant (onze wereld) mensen te gaan selecteren die in het tweede kwadrant mogen wonen. Later zal Valdert samen met zijn partner naar het eerste kwadrant reizen om mensen te observeren. “Inmenging” en “samensmelting” zijn echter verboden. Reizigers mogen niets manipuleren in het eerste kwadrant en moeten een afstand bewaren tot de geobserveerde. In elk ander geval zouden ze wel eens emoties kunnen voelen en hiervan moet het tweede kwadrant gevrijwaard blijven. Niemand hield er echter rekening mee dat deze niet volledig uit Valdert gewist zijn, waardoor hij o.a. ook nog in staat is tot dromen.
Deel 3 'Twee werelden' focust op beide werelden. We volgen Anjelka in haar rouwproces en Valdert in zijn nieuwe leven. Uiteraard ontmoeten beiden elkaar terug. Valdert komt Anjelka toevallig tegen tijdens zijn observaties in het eerste kwadrant en merkt dat zij aan het rouwen is bij een prentje met zijn foto. Wanneer Anjelka in het park aangevallen wordt, kan Valdert zich niet aan de regels van zijn kwadrant houden en springt hij over naar de wereld van Anjelka. In het tweede kwadrant is dit één van de ergste misdaden die je kan begaan. Daarom worden er wachters op Valdert af gestuurd. Valdert vlucht in Niemandsland (op de grens met het derde kwadrant) en hier eindigt dit boek. Het vervolg kan je lezen in 'Heaven can wait. Jagers'.
'Heaven can wait. Reizigers' is een verhaal dat romantiek en fantasy zo weet te bundelen dat het naar meer doet verlangen. Het is zo integrerend dat het ook leest als een trein.