Happy H@lloween

In 1702 kwam de Koudsteen als meteoor neer op het centrum van een klein kuststadje, Steenval. De miraculeuze wijze waarop hij er terecht kwam, zijn ongewoon koude uitstraling en de bizarre tekens die er in de volgende jaren op verschenen, maken van hem een vreemde bezienswaardigheid. Dankzij deze steen kan het vredige kustdorpje elk najaar, tijdens de Halloweenperiode, rekenen op een steeds groeiende toeristenstroom. Daar maakt een georganiseerde groep van demonische wezens handig gebruik van. Via een doordacht opgezet spektakel trachten zij de volledige macht over de wereld te verkrijgen. Gelukkig vindt een groep kinderen, die zich niet blindelings in de verkleedpartijen laat meeslepen, op internet gegevens over de bedoelingen van deze organisatie. Ze kunnen tevens rekenen op de hulp van de geest van een ooit levend verbrande heks. Het neerkomen van de steen viel immers ooit samen met een drietal heksenprocessen. Goed en kwaad nemen het tegen elkaar op in dit verhaal waarin alle ingrediënten voor een geslaagd griezelverhaal deskundig verwerkt werden. De leeftijd van de kinderen uit dit verhaal en hun belangstelling zijn voor lezers herkenbaar. Voor wie meer wil weten, vulde de auteur elk hoofdstuk aan met een informatief schuin gedrukt deel. Daarin zijn linken met de geschiedenis te vinden die het hele Halloweengebeuren in de juiste context plaatsen. Ze vormen een verrijking van dit vlot geschreven, enigszins voorspelbare verhaal.