Groot en klein op de boerderij

Iedere kleuterjuf heeft wel een prentenboek van Liesbet Slegers in haar boekenkast staan. Kaatje en Karel zijn bij vele peuters en kleuters gekend en geliefd. De tekenstijl van Liesbet Slegers is eenvoudig en heel kleurrijk. Maar er zit zo weinig evolutie in dat het een beetje monotoon wordt. En juist nu ik geen verwachtingen koester, komt de auteur verrassend uit de hoek. De manier waarop ze tegenstellingen in beeld brengt, is wel origineel. Met tlkens één enkele halve pagina die deel uitmaakt van twee tekeningen weet ze mij te verwonderen. Mooi hoe de dag in de nacht opgaat. Of hoe de brave poes met één ‘bladomdraai’ verandert in een stoute! Een fijn, verrasend boek voor kleine handen!