Grensgangers

'Grensgangers' is een prachtige historische roman over het opbouwen en de val van de Berlijnse muur. In dit boek lezen we drie samenhangende verhalen over verschillende leden van eenzelfde familie uit Oost-Berlijn. De eerste maakt de bouw van de muur mee en verliest hierdoor zijn vriendin die in het Westen woont. Hij onderneemt een vluchtpoging.
Het tweede verhaal gaat over zijn jongere nichtje en neefje. De twee willen niet naar West-Berlijn maar pogen het regime van binnenuit te veranderen. Al snel gaan hun acties wat verder en op die manier komen ze dan ook in aanraking met de Stasi. In dit verhaal vernemen we ook meer over de oorlogsmisdaden die hun grootvader heeft begaan in de tweede wereldoorlog. Dit verhaal is erg maatschappijkritisch. Een hoogst merkwaardig element is echter wel de verliefdheid tussen broer en zus. Hoewel deze relatie realistisch is neergezet, blijft dit één van de redenen dat het boek voor de lezer onwerkelijk blijft.
Tot slot lezen we het verhaal van Sybille. Eigenlijk is zij een braaf meisje dat in de pas loopt en goed voor haar oma en opa zorgt. Wanneer haar oma ziek wordt, probeert ze haar oom in het Westen te contacteren. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen haar oma en haar vrienden die via Hongarije (een veilige grensovergang) willen vluchten. Wanneer ze bijna aan deze grensovergang is, besluit ze samen met haar vriend Marco terug te keren. Marco is ervan overtuigd dat er ook in Berlijn wat beweegt en dat het niet lang meer zal duren voor de muur ook daar valt. Dankzij Marco komt ze mee in opstand. Terwijl ze haar nicht Marthe uit het vorige verhaal terug vindt en leert waartoe de Stasi in staat is, ontpopt Sybille zich toch als een vrouw die duidelijk verandering wil.
Deze drie verhalen worden in dit boek na elkaar opgetekend, slechts gescheiden door een grijs blad dat zeer waarschijnlijk de muur symboliseert. De drie karakters zijn helemaal anders, maar hebben hun verzet tegen het Oost-Duitse regime gemeenschappelijk. Ze zoeken alle drie figuurlijk de grenzen op.