Grens

'Grens' is een boek over een volwassen vrouw die terugkijkt op het seksuele misbruik uit haar jeugd. Dat dit traumatiserend was, hoeft geen betoog. Voor de dader is dit boek bijzonder mild. Het toont ons hoe ook hij heeft afgezien van zijn daden en soms gruwelt van zijn jongere zelf.
Het is interessant om te zien hoe dit gebeuren doorheen de ontwikkeling van deze twee mensen invloed op hen heeft gehad. De verschillende hoofdstukken geven steeds een periode uit het leven van Sofie of Ruben weer. Zo leren we hen al van kleins af aan kennen. Het boek is niet chronologisch opgebouwd, wat de spanningsboog ten goede komt.
Hoewel het boek vlot en op maat van een jongere geschreven is, lijkt het me voor hen niet evident om je in te leven in het leven van een 36-jarige met een zoontje. Dit zal waarschijnlijk gemakkelijker zijn in het theaterstuk dat aan de basis ligt van dit boek. De keuze om dus ook volwassenen in het verhaal te betrekken, is zeker te verantwoorden. En dat dit boek er is gekomen na de theatervoorstellingen juich ik ook alleen maar toe. Zeker wanneer ik in het nawoord lees welk effect dit verhaal al gehad heeft. Daarnaast lezen we in het nawoord nog interessante feiten rond kindermisbruik. Enkel een paar gerichte doorverwijzingen ontbreken in mijn ogen.