Gif in het dierenrijk

Wat gebeurt er als een bioloog, gespecialiseerd in giftige dieren, en een onderwijskundige met talent voor schrijven en voorlezen, de hoofden bij elkaar steken? In dit geval ontstaat dan een rijk naslagwerk waarin kennis en verhaal elkaar op een heel toegankelijke manier aanvullen.

In hun boek benaderen beide auteurs het thema gif erg ruim en vind je vier thema’s terug. Het eerste deel licht de betekenis en de werking van gif toe. Deel twee zoomt in op verschillende diersoorten, waarbij de onderverdeling in stammen voor overzicht zorgt. Je treft er de bekende giftige voorbeelden zoals spinnen, schorpioenen en slangen. Daarnaast is er ook plaats voor giftige zoogdieren en vogels zoals de spoorwiekgans en de Europese kwartel: vogels die hun gif halen uit giftige dieren of planten die ze eten. Een derde deel verduidelijkt de evolutie van het gif en de aansluitende natuurlijke selectie. In dat hoofdstuk krijgen ook de meest giftige dieren uit de wereld een plaats en worden een aantal giftige dieren uit onze streken voorgesteld. Het laatste hoofdstuk staat stil bij het belang van gif en de geneeskrachtige werking ervan.

Elk thema begint met een verhaal dat zich goed leent tot voorlezen en waarin een tikkeltje spanning en humor verweven zit. Daar op aansluitend volgt het informatieve deel. Daarin zorgen illustraties en kleurrijke foto’s voor de visuele ondersteuning van de korte tekstfragmenten. Die fragmenten zijn geschreven in een zeer heldere tekst en kregen een vetgedrukte kop mee. Dat maakt ze aantrekkelijk en meteen ook bevattelijk voor een breed lezerspubliek.

Een register, handig voor wie gericht wil opzoeken, ontbreekt en op slechts weinig bladzijden zijn de nummers uit de inhoud terug te vinden. Maar dat verhindert niet dat dit boek op heel toegankelijke wijze inzoomt op wat kinderen fascineert en uitnodigt tot lezen en begrijpen.