GA voor GROEN!

wat jij kunt doen om de wereld groener te maken

Een brandend actuele titel 'GA voor GROEN'! We weten allemaal dat we ons best moeten doen om de natuur te helpen, maar hoe doe je dat nu juist? Wat kan jij zelf doen om de wereld groener te maken? Dat is precies waar dit boek een antwoord op geeft. 

Vier boezemvrienden stellen vast dat er na een feestje wel heel veel afval blijft liggen. Hoe kan dat nu? Is al dat afval wel nodig en waar gaat dit nu allemaal naartoe? Samen met hen volgen we de weg van het afval. Sommige dingen worden naar het stort gebracht, anderen komen terecht in een verbrandingsoven. Maar het kan ook anders! Je kan zelf zorgen voor minder afval. Daar kan je al mee beginnen thuis of in de klas. Afval sorteren en dingen hergebruiken zijn een mooie start. Maar dat er meer moet gebeuren om de wereld terug groen te krijgen is duidelijk. Er wordt ook verder ingegaan op de klimaatverandering, de recyclagecyclus, eco-eten en duurzame energie. 

Op elke dubbele pagina krijg je uitgebreid informatie over een bepaald onderdeel. Een algemene inleiding gevolgd door meer gedetailleerde informatie, vaak schematisch verwerkt in een aantal tekeningen. De informatie is vrij volledig, maar wel erg op Nederland gericht. Zo gebruiken we in België geen zwarte vuilniszakken voor restafval en zijn de websites gelinkt aan Nederlandse organisaties. Voor velen van hen is er een Belgische variant te vinden. Vermits dit boek ook in België uitgebracht werd, zou het praktisch zijn mochten die ook vermeld worden. Bovenop dit alles krijg je ook meteen hands-on informatie via twee gekleurde kadertjes. In 'Stop en denk na!' duwen ze je met de neus op de feiten. Ben jij zelf wel zo goed bezig? In 'Kom in actie!' krijg je een meteen toepasbare tip om zelf je steentje bij te dragen. Wel storend dat Gogerly het blijkbaar niet aandurft om de hoge CO2-uitstoot als oorzaak voor de klimaatopwarming aan te duiden. Het feit dat de pagina's die volgen volledig aan dit onderwerp gewijd zijn, bekrachtigt dit 'vermoeden'. Bijvoorbeeld: Sommige wetenschappers denken dat..., Niemand kan met absolute zekerheid zeggen waarom de aarde opwarmt ...
De eenvoudige illustraties door Miguel Sanchez zijn erg kleurrijk en veelvuldig aanwezig. Ze werken ondersteunend bij de tekst en maken het geheel wat luchtiger. 

Liz Gogerly is een voormalig lerares die al meerdere informatieve boeken voor kinderen schreef. Dit boek vormt dan ook een praktische basis om kinderen bewuster te laten omgaan met het milieu en hun afval in het bijzonder. Een prima ondersteuning voor de lessen milieu.