11+ | 2005
Leopold
ISBN 90-258-4896-6
FICTIE , 136 p. , €13.95
gebonden 3e druk
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Focke en het geheim van Magnus

Martine Letterie (auteur)

Friesland, eind 14e eeuw. Er dreigt oorlog tussen de Schieringers en de Vetkoopers. De eersten kiezen voor de vrijheid en beschouwen de Vetkoopers, die steun zoeken bij de graaf van Holland, als verraders. Focke, zoon van de hoofdman van de Schieringers, werd door zijn vader naar het Cisterciënzerklooster Sint Bernardus gestuurd. Maar op zekere dag vertrekt hij met een medebroeder op zoek naar de relieken van Magnus Fortema, een dappere Fries uit de tijd van Karel de Grote. De keizer had de Friezen de eeuwige vrijheid beloofd toen ze met hem Rome en de Paus verdedigden tegen barbaarse stammen. Dit historische verhaal bestaat vooral uit een queeste naar de legendarische vrijheidsbrief, de gouden halsband, het vaan en de gebalsemde arm van de Friese held. Een spannend verhaal uit een ons onbekende wereld.

Gonda Lesaffer
Zwerftochten