Focke en de belegerde stad

Friesland, 1400. Er dreigt opnieuw oorlog in de Ommelanden tussen de Schieringers en de Vetkoopers. De eersten kiezen voor de vrijheid. Ze beschouwen de Vetkoopers, die steun zoeken bij de graaf van Holland, als verraders. Focke, zoon van de hoofdman van de Schieringers, werd door zijn vader naar het klooster gestuurd. Zoals in ‘Focke en het geheim van Magnus’ zal de novice ook hier de Friezen helpen bij hun strijd voor de vrijheid. Maar eerst moet hij het geheim ontraadselen dat zich bevindt in het boek van broeder Everhard. Dan pas zal hij Groningen kunnen redden. Zal Focke als monnik in het klooster blijven? Een minder spannend verhaal dan het vorige boek, maar met interessante weetjes over middeleeuwse kloosterbibliotheken.