Femina Sapiens

Een geschiedenis van de evolutie van de mens met vrouwen in de hoofdrol

Geschiedenisboeken zijn er al heel wat, maar niet die de evolutie met de vrouw in de hoofdrol toelichten. Dit boek doet het wel. Ook de algemene evolutie van ons als mens wordt verteld, maar steeds waar nodig met een bedenking over vrouwen of een foutieve aanname in het verleden (waarbij men nogal snel uitging dat het steeds een man of jongen was). Men bekijkt waar mensachtigen leefden, hoe ze zich moesten aanpassen, welke ontdekkingen ze deden en hoe ze voor elkaar zorgden (zo is er een schedel gevonden van een meisje dat met een beperking geboren was en toch 10 jaar is kunnen worden). Het boek staat ook stil bij de verschillende fases van het leven, de creativiteit. Op het einde springt men van het einde van de ijstijd naar inspirerende vrouwen vanaf 1851 tot 2010 en als laatste is er 'ons familiealbum' waarbij verschillende soorten primaten staan afgebeeld met een korte identificatie en belangrijkste kenmerken erbij.

De weergave van de inhoud van het boek, is in tegenstelling tot vele vaak saaie opsomming van titels onder elkaar, zeer origineel. Men is vertrokken van het idee door een museum te wandelen en daar alle aan bod komende onderwerpen te vernoemen met bijhorende paginanummer. Het is alleen jammer –en dat geldt eigenlijk voor het ganse boek– dat het zo ontzettend druk is; je krijgt zoveel te zien, zoveel kleuren, vormen en patronen, dat je telkens wanneer je een bladzijde omdraait de tijd moet nemen om het geheel te overzien en er een structuur in te vinden. Je verliest snel het overzicht en krijgt de indruk gewoon wat losse weetjes te lezen. Dat, mede met de moeilijkheid van de gegeven informatie, maakt het tot een boek voor de al iets oudere lagere schoolkinderen. Je krijgt ontzettend veel informatie, maar helaas schieten tekst en beeld elkaar soms tekort. Zo lees je bijvoorbeeld dat onze voorouders in drie grote takken te classificeren waren, maar op de illustratie vind ik er maar twee terug. Nog een groot nadeel is dat de tekst vaak heel erg klein is en niet voldoende contrasteert met de achtergrond waardoor het een zoeken wordt.