Fallen

Luce (17) komt door allerlei omstandigheden terecht in een tuchtschool. Haar relatie met haar ouders is duidelijk in orde, maar haar vriendje ging in haar bijzijn letterlijk in rook op, wat toch wel vragen doet rijzen. In de school waar alle moderne communicatiemiddelen verboden zijn en Luce zich tussen de jeugdcriminelen weinig op haar plaats voelt, trekt de mysterieuze Daniël Grigori onmiddellijk haar aandacht. Hij heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op haar, maar staat overduidelijk afwijzend ten opzichte van haar. Cam daarentegen stelt alles in het werk om zoveel mogelijk met Luce samen te zijn en zo ontstaat er een vreemde driehoeksverhouding. Luce ontdekt dat ze – hoe onwaarschijnlijk ook - een gemeenschappelijk verleden heeft met Daniël, die een gevallen engel blijkt te zijn. Hoewel ze voor elkaar zijn voorbestemd en elkaar door de eeuwen heen verschillende malen zijn tegengekomen, zijn ze er nooit in geslaagd lang samen te zijn en wordt Luce nooit ouder dan zeventien. Maar deze keer lijkt alles anders ...
De intro van het boek is uitnodigend, maar verder wordt het nooit echt spannend ondanks het duistere sfeertje. Er zitten wel interessante elementen in als je personages met buitengewone kwaliteiten nog niet beu bent. Tegenwoordig loopt er in elk tienerboek wel iemand rond die een tovenaar, een vampier, een elf of in dit geval een engel blijkt te zijn, onsterfelijk, met uitzonderlijke krachten en bovendien beeldschoon. Het boek geeft een wat warrige, onsamenhangende indruk, waarbij er vaak te weinig kadering is en alles nogal vaag gelaten wordt. Misschien worden de vele vragen wel beantwoord in een volgend deel, maar dan moet dit eerste (dat je toch wel erg op je honger laat zitten) je wel voldoende zin geven om het vervolg te gaan lezen.