Ezels

Vriendelijk en moedig

Een heel interessant informatief boek over ezels. In korte hoofdstukjes leer je hen heel goed kennen en worden bestaande vooroordelen tegenover dit leuke dier ontzenuwd. Ezels zijn niet dom of koppig maar bedachtzaam en gevoelig. Al eeuwen staan ze ten dienste van de mens, als last- of trekdier. Nu worden ze bijvoorbeeld ook ingezet bij wandeltochten om de bagage te dragen!
Je verneemt een en ander over hun leven in groep, de paartijd en de geboorte van een veulen. Het spreekt vanzelf dat de foto's van de jonge ezeltjes nog schattiger zijn dan de rest. Hoofdstukjes over ezelrassen en de familie waartoe de ezels behoren, sluiten het boek af.
Prettig om lezen en mooi om naar te kijken!