Eureka!

Duik in het leven van de beroemdste uitvinders en wetenschappers

In dit boek staan negentien uitvinders en/of wetenschappers die het leven van de mensen grondig veranderden, beschreven. Ze waren belangrijk op gebied van geneeskunde (Louis Pasteur, Alexander Fleming e.a.), het menselijk lichaam (hier mis ik Vesalius), atomen en moleculen (Einstein, Newton, Marie Curie e.a.), de aarde (Lineus, Darwin e.a.) en het universum (Copernicus, Galilei e.a.). Eerst is er een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 440 v.C. met Democritus tot 2013 met Takanori Takebe. Elk van de negentien wetenschappers krijgt enkele bladzijden toebedeeld met de beschrijving van wat ze deden en de gevolgen die het had voor de samenleving. De tekst staat in blokjes tussen de illustraties, wat het lezen vergemakkelijkt. Er is een verklarende woordenlijst, die ik verrassend kort vind, en een index. Dit is geen boek om in één ruk uit te lezen maar het is wel interessant om af en toe in te snuisteren (al heb je daar tegenwoordig wel andere middelen voor). Het is een Engelse uitgave; dit verklaart de afwezigheid van wetenschappers van bij ons.