Encyclopedie van de natuur

Deze encyclopedie voor kinderen is opgedeeld volgens negen veschillende leefomgevingen voor planten en dieren: poolgebieden, koele bossen, regenwouden, graslanden, woestijnen, bergen en grotten, zoete wateren, oceanen en tenslotte steden en dorpen. De bladzijden van elk deel hebben een verschillend kleurbandje en links bovenaan een duidelijke vermelding van de behandelde leefomgeving. Op een kaartje worden de betreffende gebieden gesitueerd. Elk deel is onderverdeeld in enkele hoofdstukjes die telkens een dubbele bladzijde beslaan en die gaan over het klimaat, de plantengroei, de dieren, enzomeer. Plezant voor kinderen zijn de 'Vieze handen': eenvoudige, leerzame experimentjes die uitnodigen om zelf iets te doen en te ontdekken. De ‘herkenningstest’ laat je zoeken naar beelden doorheen het onderdeel en de ‘word specialist’ bevat verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp elders in het boek. Onderaan de bladzijde staat steeds een vraag over het behandelde onderwerp op die bladzijde en het antwoord staat er ondersteboven naast vermeld, want het is niet in de tekst terug te vinden. De teksten zijn kort en gemakkelijk te begrijpen in een eenvoudige taal en bevatten een heleboel wetenswaardigheden. Het beeldmateriaal is werkelijk schitterend met prachtige foto’s en detailopnames, maar de verhoudingen tussen de planten en/of dieren binnen eenzelfde pagina zijn niet duidelijk. Te veel informatie en beelden worden op een te weinig gestructureerde manier weergegeven en de bladspiegel komt erg druk over. Dat gevoel wordt versterkt door een overvloed aan beelden, de diversiteit van de inhoud, de verschillende groottes van het lettertype, dat alles tegen een vervagende achtergrond. Ook de kaft is niet bijzonder aantrekkelijk met een soort boom vol foto’s van dieren en planten in felle kleuren. Achteraan is een register opgenomen, maar het is niet eenvoudig om iets terug te vinden. Zo komen er bijvoorbeeld heel wat slangen aan bod (anaconda, boa constrictor, ...), maar je moet hun naam al kennen voor je weet waar de informatie staat. Kinderen zullen hun weg in dit werk niet gemakkelijk vinden. Er zijn meerdere titels beschikbaar in de reeks 'Kijk en ontdek'.