Een speciale brief

Net zoals alle andere kinderen kijkt Thomas uit naar de komst van Sinterklaas. Hij hoopt dat hij de cadeautjes krijgt die hij wenst en hij zou ook heel graag een brief krijgen van de sint. Een brief die hij zelf kan lezen. Dit is echter niet evident, want Thomas is blind. Zowel zijn ouders als zijn leerkracht zijn ervan overtuigd dat de sint voor zo'n brief kan zorgen. Samen met Thomas ben je als lezer benieuwd of zijn wens uit zal komen. Het boek geeft je de kans om het dagelijks leven van Thomas thuis, op straat en op school mee te volgen. Op die manier krijgen kinderen een idee wat het betekent om blind te zijn. Ze maken kennis met een aantal hulpmiddelen en leren ook hoe je iemand die blind is kan helpen. In het verhaal wordt ook duidelijk wat brailleschrift is. Achteraan in het boek staat extra informatie over blind of slechtziend zijn en hoe je daar mee kan omgaan. Deze informatie is vooral op volwassenen gericht doch als ouder of leerkracht kan je dit gemakkelijk vertalen naar jonge kinderen. Het verhaal is vlot geschreven en zowel de taal als de inhoud zijn goed aangepast aan het niveau van vijf- à zesjarigen. Door het dagelijks leven van Thomas te beschrijven sluiten de gebeurtenissen aan bij hun eigen leefwereld en kunnen ze ook de verschilpunten ontdekken. Het boekje geeft heel wat doorleefde informatie zonder echt belerend te zijn of zonder de problemen extra in de verf te zetten. De illustraties zijn echter ondermaats.