Een nacht op het wad

In 'Het gat in de nacht' lazen we over Kaai, die door kapers werd gevangen nadat Sara het vlot had verlaten. In dit boekje lezen we over de avonturen van Sara, die helemaal alleen op een wad terechtkomt. Het is nacht en ze is bang. Er komen zeehonden opdagen en een groepje mannen. Het zijn natuurbeschermers en ze nemen Sara mee. Ze ontdekt dat Kaai gevangen zit, verlost hem en dan kunnen ze eindelijk hun weg naar Schier verderzetten. Zou er bij pake Japik wel plaats zijn voor Sara? 'Een nacht op het wad' verscheen in de reeks 'Doorlezers', lange verhalen voor jonge lezers. Het is inderdaad een best lang verhaal voor beginnende lezertjes, uitstekend geschikt voor wie de smaak te pakken heeft en zin heeft in méér dan een kort verhaaltje. In een aantal korte hoofdstukken wordt er een heus avonturenverhaal verteld. Na twee hoofdstukken krijg je telkens een geïllustreerde samenvatting van de gelezen tekst, zodat je als jonge lezer de draad niet kunt kwijtgeraken. Een behoorlijk spannend verhaal in een leuk kleedje en verteld in een klare taal met hier en daar al eens een moeilijker woord. Af en toe krijg je een verhaaltje dat in de tekst verweven zit. Het geheel is geïllustreerd met eenvoudige zwart-wittekeningen. AVI-E3 (einde eerste leerjaar)