Een medaille voor Leroy

In ‘Een medaille voor Leroy’ maken we kennis met een donkere jongen met kroeshaar, Michael. Michael is nog niet geboren wanneer zijn vader als Royal Air Force-piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven komt. Zijn moeder heeft te veel verdriet om de kleine Michael veel over zijn vader te vertellen. Behalve zijn moeder, lijkt hij enkel twee tantes, tante Sneeuwklokje en tante Foei, als familie te hebben.

Het boek komt eerder traag op gang. Voor de lezer is het ook even zoeken om de familieverhoudingen goed in kaart te brengen. De twee dames die Michael ‘tante’ noemt, blijken immers niet zijn eigen tantes te zijn. Het was zijn overleden vader, die tijdens zijn opvoeding deze dames steeds als ‘tante’ aansprak. Michael houdt er niet echt van om de tantes op te zoeken, maar voor zijn moeder is het belangrijk. De tantes hebben haar immers altijd gesteund na het verlies van haar man. Wanneer tante Sneeuwklokje uiteindelijk komt te overlijden, is Michael best verdrietig. Hij had gehoopt om via haar meer over zijn vader te weten te komen. Dat gebeurt echter pas enkele jaren later, op een zeer onverwachte manier. Dan komt hij ook meer te weten over zijn zwarte grootvader Leroy, die blijkbaar sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit deel van het boek leest als een trein en compenseert het trage begin. Het eenvoudige taalgebruik waarmee deze simpele familiegeschiedenis wordt beschreven, maakt het boek de moeite waard.

Morpurgo slaagt erin om een belangrijk stuk van onze recente geschiedenis (de twee wereldoorlogen) in een eenvoudige taal op papier te zetten met als doelpubliek kinderen vanaf negen jaar. Zoals vaak inspireert Michael Morpurgo zich voor zijn boeken op historische gebeurtenissen. De Leroy uit het boek is eigenlijk Walter Tull, een uitzonderlijk moedige soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Net zoals Leroy heeft Walter Tull ook nooit een medaille gekregen voor zijn ongelooflijke moed. Toch bekwam Tull als een van de weinige zwarte soldaten de rang van officier, wat uitzonderlijk is voor die tijd en jammer genoeg niet in het boek aan bod komt.