Een Mann

'Een Mann' gaat over de jonge jaren van Klaus Mann, zoon van de beroemde Thomas Mann en zelf ook schrijver, die opgroeide in de jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in het onrustige München. De woelige oorlog is niet de rode draad. Dit boek handelt over het denken en doen van Klaus. Een excentriekeling die op zoek gaat naar de inhoud en betekenis van de relatie met zijn vader.

Onervaren jeugdige lezers zullen dit boek misschien niet ter hand nemen. Diegene die het wel doen, zullen het zich niet beklagen. Ik ben verstrikt geraakt in het verhaal en kon echt meevoelen en -denken met alles wat Klaus beleefde. Een speciale ervaring vermits Klaus in een niet bepaald doorsnee gezin opgroeide. Rindert Kromhout is er in geslaagd om zijn fascinatie voor de familie Mann over te dragen. Zozeer zelfs dat deze auteur er een fan bij heeft. Hij heeft me ook geweldig nieuwsgierig gemaakt naar de familie Mann; de titels vermeld aan de achterzijde zijn zeker boeken die vroeg of laat ook in mijn boekenkast zullen verschijnen.