Een heks voor het raam

Tom kijkt uit het raam, ziet daar een levende pad en sluit die op in een glazen pot, ook al waarschuwt Lien hem om dat niet te doen. Die pot zet hij naast zijn bed. Midden in de nacht verschijnt er aan zijn raam een heks. Ze wil haar pad terug. Er is een knal, er is rook en wanneer de rook verdwenen is, blijkt Tom in de pot te zitten. Door het glas ziet hij de pad, groot als een beer. Tom gilt, roept om hulp en wanneer Lien naast zijn bed verschijnt, lijkt het alsof alles slechts een enge droom is geweest. Ware het niet dat er naast zijn bed een lege pot staat. 'Een heks voor het raam' maakt deel uit van de leesreeks die Paul van Loon schreef voor aanvankelijke lezers. Vooraan wordt het hele verhaal, verdeeld over twee aansluitende bladzijden, onder de vorm van een strip voorgesteld. In een bijhorende korte tekst suggereert men om deze bladzijde samen met het kind te lezen eer het volledige verhaal gelezen wordt en om dat achteraf nog eens te hernemen. Dit ter bevordering van het leesbegrip. Deze suggesties richten zich vooral tot de meelezende, ondersteunende volwassene. In 2000 verscheen dit verhaal als deeltje van de ‘Spetterreeks’, een reeks die zich richtte tot kinderen die ongeveer vijf maanden leesonderwijs achter de rug hadden. Toen kenmerkte het boek zich al als een sterk verhaal waarin met eenvoudige taal werd gespeeld voor een jong lezerspubliek. Illustraties werden toen gemaakt door Camilia Fialkowki. Deze illustraties waren vooral expressieve sfeerbeelden die ondersteuning boden aan de verbeelding van de lezer. De illustraties van Mark Janssen ogen veel realistischer. Wat in de tekst beschreven staat, is bijna letterlijk in de gekleurde tekeningen terug te vinden. Niet echt tot de verbeelding sprekend, maar misschien wel duidelijk als ondersteuning. In het verhaal werd weinig gewijzigd. Tom en Lien lezen misschien vlotter dan Ted en Suus. De tekst situeert zich op AVI navigator M3 en werd overzichtelijk gelay-out. De wijzigingen die deze heruitgave kenmerken, komen vooral de kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken ten goede.