Een heel bijzonder meisje

Alicia is een meisje dat opgroeit in een soort van commune. De rode draad doorheen haar kinder- en jeugdjaren vormt haar liefde voor Luca, de zoon van de leidster van de groep. Alicia was negen jaar toen ze hem tijdens een vakantie met de commune ontmoette. Elk jaar worden haar gevoelens voor Luca sterker en meer intens. Ze leidt een dubbelleven: het leven dat zich afspeelt op school en het leven in de commune. Het lukt haar maar moeilijk om beide leefwerelden te combineren. Op een bepaald moment worden de ouders van Alicia uit de commune gezet en moet ze een moeilijke beslissing nemen: lid blijven of niet?
Het is een echt tienerboek over verliefdheid en de zoektocht naar je eigen identiteit. Het leven in de commune wordt kort toegelicht; het schoolleven zelf wordt nauwelijks aangehaald. Het verhaal vormt geen mooi geheel, maar bevat eerder losse fragmenten waarin geen samenhang zit. Je blijft dan ook met veel vragen achter.