7+ | 2008
Zwijsen
ISBN 9789048700424
FICTIE , 58 p. , €9.95
gebonden
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Een dag in de duinen

Hans Kuyper (auteur) Mariëlla van de Beek (illustrator)

Aansluitend op ‘Het kompas van het hart’ worden in dit deel de belevenissen van Sara beschreven. Nadat ze haar moeder onverwachts op de veerboot ontdekt, slaat ze alweer op de vlucht. Honger en dorst maken haar overmoedig maar uiteindelijk, vindt ze Kaai terug en belandt ze in het huisje van Pake Japik. Dankzij hem wordt ook weer de relatie met haar moeder hersteld. In eenvoudige woorden weet de auteur de gevoelens van de verschillende personages mooi te beschrijven. Uiteindelijk krijgt de avontuurlijke reis een realistisch einde waarin alles goed komt. Zoals in eerder verschenen delen wordt ook hier gebruik gemaakt van een zeer eenvoudige taal. Doorheen het verhaal zijn bladzijden opgenomen waarin randinformatie wordt gegeven. In het begin worden de hoofdpersonages toegelicht. Vervolgens krijgt de lezer telkens na twee hoofdstukken een korte samenvatting van wat er is gebeurd. Deze samenvatting wordt aangevuld door realistische zwartwittekeningen die ook in de rest van het boek voor ondersteuning van de tekst zorgen. Als onderdeel van een serie waarin verschillende boeken op elkaar aansluiten, lijkt het me belangrijk om dit deel echt als laatste in de rij te beschouwen en ook te lezen. Op die manier komt niet alleen de inhoud volledig tot zijn recht. Zo ervaren jonge lezers ook hoe de gelijktijdige belevenissen van verschillende personages uiteindelijk als een puzzel in elkaar passen. De zes aansluitende delen waarvan er telkens twee bij elkaar horen vormen als het ware één geheel. Deze serie lijkt mij een mooie opstap om in een school jonge lezers vertrouwd te maken met langere verhalen.

Hedwige Buys
Avontuur | weglopen
uit de reeks: De weg naar Schier - Doorlezers