Een bed van rozen

Anne en Lisa zijn een echte eeneiïge tweeling. Haast niemand kan hen uit elkaar houden. Als ze op een dag bizarre briefjes krijgen, zijn ze hoogst verontwaardigd. Vooral Anne trekt hard van leer tegen de stalker die het vooral op Lisa gemunt heeft. Lisa wordt steeds banger. Wie kan ze nog vertrouwen? De auteur hangt dit verhaal op aan de song ‘Bed of roses’ van Bon Jovi, het lievelingslied van Annes en Lisa’s moeder die acht jaar geleden overleed. Het liedje speelt een belangrijke rol in de ontknoping van het verhaal, een verhaal dat hoopgevend begint, maar uitmondt in een voorspelbaar en ontgoochelend einde. Op de kaft wordt dit boek omschreven als een superspannende, psychologische thriller. Spannend is het aanvankelijk wel, maar de psychologisering van de personages laat te wensen over. De auteur laat hun persoonlijkheid enkel aan bod komen in functie van het verhaal. Alleen de tweeling komt wat meer aan bod. Maar zelfs Annes beweegredenen worden naar mijn gevoel iets te veel op een drafje afgehaspeld. Hier had heel wat meer ingezeten.