Duizend dingen over Nederland

Sinds 'Nederland' verscheen, sloeg ik menigmaal het prachtige kijkboek open dat Charlotte Dematons creëerde. Omdat het boek propvol staat met verwijzingen naar kunstwerken en knipogen naar kinderboeken en traditionele liedjes, voegde men bij de eerste uitgave een soort foldertje toe met extra uitleg. In dit foldertje werden per prent een aantal aspecten verder verklaard, maar dat bleek lang niet voldoende. In 'Duizend dingen over Nederland' wordt nu elke van de 28 prenten van dichterbij bekeken over bijna 100 pagina's heen. Charlotte Dematons geeft bij zowat elk element kort toelichting over haar keuzes en daarna is het de beurt aan Jesse Goossens om een meer historisch verantwoorde toelichting te geven. De vraag is wat de meerwaarde is van Dematons getuigenissen, op een paar interessante aanvullingen na. De toelichtingen van Goossens zijn een stuk nuttiger en (niet onbelangrijk) ook opvallend vlotter geformuleerd, hoewel de algemene trend in het boek toch een wat stroeve schrijfstijl is.
En er wordt eigenlijk nog een schepje bovenop gedaan door de rommelige lay-out. Het is natuurlijk een behoorlijke uitdaging om zulk een inhoud aantrekkelijk weer te geven, maar het kan toch zeker stukken beter dan dit. Alleen al door bijvoorbeeld voor gelijke kleurvlakken te kiezen in plaats van wisselende (zo is het thema architectuur nu eens in een blauw, dan weer in een paars kader ondergebracht) zou er meer structuur in de grafiek en bijgevolg ook in het hoofd van de lezer gebracht kunnen worden. Toch nog twee sterren, omwille van een gigantische bewondering voor de immense research die Dematons en Goossens voor dit boek deden.