Duivelsteen

Een ‘gefragmenteerd’ verhaal over het Gentse Duivelsteen. Na de dood van Geraard de Duivel en zijn zoon koopt de stad Gent het slot. In de loop van de eeuwen verandert de burcht in tuchthuis, gevangenis, dolhuis en weeshuis. Een dertienjarige jongen, opgesloten in de kerker, luistert naar de schimmen en vertelt hun verhaal. De hoofdbrok wordt gevormd door de tragische geschiedenis van het jonge meisje Lieve. Ze huwt met Gerard Zeegers, de huisbewaarder, maar wordt verliefd op zijn zoon Pieter. Allerlei legenden over Gent zijn vervlochten in dit bizarre verhaal. De overheersende indruk is er één van ‘gehakt stro.’