Duivelskruid

Dit boek start met een proloog waarin we kennis maken met Yara die haar overleden grootmoeder Tanne (of ‘omatan’) wast. Hier blijkt al duidelijk dat Yara en Tanne een bijzondere band hebben. Die band wordt vervolgens in korte hoofdstukken en vaak aan de hand van flashbacks uit de doeken gedaan.

Yara zorgt al heel lang voor haar wat bizarre grootmoeder. Omatan is een zonderling vrouwtje dat alles weet van kruiden en ook te pas en te onpas haar kruidenmengsels gebruikt om haar lot te kunnen veranderen. Hierdoor heeft ze in haar lange, bewogen leven vele mensen gekwetst, ontgoocheld en weggeduwd. Ook haar eigen dochter Iris. Tanne vecht met haar eigen, persoonlijke duivel. Yara probeert in de laatste levensdagen van haar grootmoeder te achterhalen waarvoor die duivel staat en hoopt zo enkele mysteries te ontrafelen. De psychiater van Tanne deelt haar mee dat wanen vaak wegen zijn om verklaringen te zoeken. Yara ondervindt al gauw dat dit klopt: in haar hoofd vecht het kruidenvrouwtje écht tegen de duivel en komen haar onverwerkte trauma’s bovendrijven.

Tanne leeft in haar eigen leefwereld en blijkt bijzonder veel angsten mee te dragen. Stuk voor stuk worden ze blootgelegd. Yara, die zielsveel van haar grootmoeder houdt, ontdekt een andere, geobsedeerde en gekwelde vrouw. Als de waarheid naar boven komt, heeft Yara het bijzonder moeilijk en ondervindt Yara vooral boosheid en woede.

‘Duivelskruid’ is zeer meeslepend geschreven. Afwisselende hoofdstukken laten Yara in het heden aan het woord, andere hoofdstukken vertellen over Tanne in haar jonge jaren, doorspekt met (bij)geloof, hemel en hel en de angst voor de duivel. Deze twee vloeien telkens naadloos in elkaar over.

Enkele aspecten uit het boek konden uitgebreider uitgewerkt worden: de relatie die Yara aangaat met Toon, de band tussen Yara en haar eigen moeder Iris, de vreemde spijtbetuiging van Tanne… Alles is er, maar hier en daar mist het datgene waar de lezer om vraagt. Toch is ‘Duivelskruid’ een absolute aanrader, die je ongetwijfeld in één ruk zal uitlezen.