Dinosaurus encyclopedie

Deze fascinerende encyclopedie is een uitgebreid en goed gestuctureerd geheel dat een gedetailleerd overzicht brengt van dinosaurussen. Na een algemene introductie over het prehistorische leven, worden de dieren in vier grote groepen ondergebracht. Eerst komen de ongewervelden aan bod, dan de eerste gewervelden, dinosaurussen en vogels en tot slot de zoogdieren. Elk deel begint met een definitie en de groepen waarin ze kunnen onderverdeeld worden. Vervolgens komen de verschillende groepen en enkele dieren zelf aan bod.
Elke pagina bevat een overvloed aan spectaculair beeldmateriaal. Schitterende illustraties en foto’s worden afgewisseld met interessante stukjes tekst en een heleboel boeiende weetjes. Hoe is het leven op aarde ontstaan? Hoe zijn dinosaurussen uitgestorven? Hoe onderzoeken paleontologen fossielen en hoe wordt het skelet van een dinosaurus opnieuw samengesteld? Op deze en nog heel veel andere vragen vind je een antwoord in dit boek.
Bij elk dier staat er aangegeven wanneer het leefde, waar de fossielenvindplaats is, wat hun habitat was, hun grootte en dieet en wat er verder nog over geweten is. Diverse aspecten van hun gedrag, levensstijl en biologie worden toegelicht. Schaduwfiguurtjes geven de verhouding tussen het dier en een volwassen man of hand weer. De familiegegevens worden opgelijst en af en toe wordt er verwezen naar een nog levend familielid.
Ondanks de veelheid aan informatie die op elke pagina terug te vinden is, wordt het nergens te druk of overvol. De bladspiegel is steeds anders en varieert van paginavullende illustraties met daarin kleinere beelden en tekst tot een soort opsomming van dieren en hun gegevens. Achterin het boek staat een verklarende woordenlijst en een register. Dit prachtige naslagwerk is werkelijk een must-have voor elke dinosaurusfan.