Dinomummie

Leven, dood en ontdekking van Dakota, een dinosauriër uit Hell Creek

Dit dinoboek is anders dan de andere. Dr. Phil Manning, een Brits paleontoloog van de universiteit van Manchester, vertelt over de ontdekking van Tyler Lyson, een student-paleontoloog aan de universiteit van Yale. In Hell Creek in North Dakota vond Tyler een gemummificeerde dinosauriër die de toepasselijke naam Dakota meekreeg. Een dinomummie is bijzonder waardevol en zeldzaam: bij een mummie is, behalve een skelet, immers ook zacht weefsel zoals huid bewaard. Een dergelijke vondst kan bijgevolg veel vertellen over hoe een dinosaurus er in werkelijkheid uit moet gezien hebben. In dit boek maakt de lezer kennis met de wereld van de paleontologen; er wordt beschreven hoe opgravingen in hun werk gaan en hoe wetenschappers aan de hand van allerlei gegevens (omgeving, gesteenten, plantenfossielen ...) proberen om te achterhalen hoe de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden leefden en stierven. Het verslag van de opgraving van Dakota is ingebed in het (uiteraard gereconstureerde) verhaal van hoe deze dinosauriër leefde in Hell Creek en er ook zijn einde vond. Op de laatste pagina’s vind je nog een tijdlijn van het tijperk van de dinosauriërs (Trias, Jura en Krijt) en een overzicht van de dieren die in Hell Creek leefden ten tijde van Dakota. ‘Wie is wie in Hell Creek’ wordt gepresenteerd als een gesprekje met vragen en antwoorden. Het geheel wordt afgesloten met een verklarende woordenlijst. Enkele kaarten (met bijvoorbeeld de ligging van de staat Dakota en van de omgeving van Hell Creek) hadden het plaatje nog wat vollediger kunnen maken. Dinomummie werd geschreven op maat van jonge kinderen. Tienjarigen met een interesse voor dinosauriërs zullen zeker geboeid worden door dit toegankelijk vertelde en aantrekkelijk gepresenteerde verhaal. Het dinosauriëroog dat de lezer van op de kaft - als het ware in reliëf - aanstaart is de voorbode van veel meer fraai fotografisch en digitaal beeldmateriaal.