Dieren uit de oceaan

In dit informatief boek ontdek je welke dieren er in de oceaan bedreigd worden, door vervuiling, overbevissing of de klimaatsverandering. Je maakt kennis met de organisaties die acties ondernemen om deze dieren te redden en er worden enkele manieren aangereikt waarmee je zelf aan de slag kan gaan om deze dieren te helpen.
Kort en bondig wordt hier in enkele alinea’s een aantal feiten over het leven in de oceaan aangehaald. Knappe foto’s fleuren het geheel op.
Inhoudelijk is alles heel sober en sec gehouden. De inhoud daagt me niet uit om verder te lezen of op ontdekking te gaan. Het is net alsof je in een encyclopedie aan het lezen bent.
Achteraan vind je een verklarende woordenlijst terug van moeilijke woorden die je tegenkomt. De eerste keer dat het woord in de tekst vermeld wordt, staat het in vet gedrukt. Daarna niet meer. Er wordt dus vanuit gegaan dat je het boek van begin af aan doorneemt.
De tekst zelf omvat ook meerdere, niet zo evidente woorden die je niet terugvindt in de lijst. Bijvoorbeeld: mensenheugenis, inheems, exploitatie, populatie. De leeftijd waarvoor het boek is bestemd, wordt niet nader gespecificeerd, maar door dit taalgebruik ga ik ervan uit dat het toch naar iets oudere kinderen gericht is.
Tussen de alinea’s door worden er gerichte vragen gesteld naar de lezer. Dit zou hem moeten aansporen om verder na te denken over de problemen die aangekaart worden in het boek. Maar wanneer er geen omgeving is om hierover te praten, blijft het wat oppervlakkig.
Op het einde van het boek vind je een vragenlijst/quiz die peilt naar wat je nog onthouden hebt over het leven in de oceaan. Dit is een leuke afsluiter maar de quiz zelf is niet attractief voorgesteld, waardoor ik me de vraag stel of kinderen de moeite nemen om hem te lezen.
Dit boek kan volgens mij vooral goed gebruikt worden als ondersteuningsmateriaal om de milieuproblematiek aan te kaarten. En dan vooral in schoolverband, in een omgeving waar er ruimte wordt gemaakt om verder te praten over de problematiek en waar uitdieping van het probleem mogelijk wordt gemaakt.