De witte giraf

Het leven van de elfjarige Lisa neemt een dramatische wending wanneer haar ouders omkomen in een brand in hun woning. Behalve een onbekende oma in Zuid-Afrika heeft Lisa geen familie. Dus verhuist ze van Engeland naar Zuid-Afrika. Oma is een stugge vrouw die aan het hoofd staat van een natuurpark. Lisa voelt dat er rond het natuurpark Sawubona een hoop geheimen zweven. Ze beseft ook dat de oude Zoeloevrouw Grace meer weet. En Grace is ervan overtuigd dat Lisa over bijzondere gaven beschikt, net als haar moeder. Maar oma tracht elk contact tussen Lisa en Grace onmogelijk te maken. Alles komt in een stroomversnelling wanneer Lisa op een nacht de witte giraf ziet. Lisa slaagt erin met het zeldzame dier te communiceren. In haar dromen ziet ze naderend onheil. Dat komt niet van donkere krachten maar van een bende wildstropers die met medeweten van een parkwachter op de witte giraf jagen. Lisa wil het dier koste wat het kost redden. Ze kan op nippertje (en met enkele handige toevalligheden) de verscheping van het dier beletten. Met de hulp van Grace en haar kruidenmengsels helpt ze het zwaar toegetakelde dier weer op de been. In een (te) spetterende ontknoping worden nieuwe avonturen van Lisa aangekondigd, die haar over de hele wereld zullen brengen. Afgezien van een beetje overdreven paranormaliteit is dit een spannend verhaal met veel informatie over Zuid-Afrika. En natuurlijk willen veel kinderen maar wat graag lezen over Afrikaanse natuurparken en de bescherming van wilde dieren.