De wind in de wilgen

'De wind in de wilgen' is opnieuw uitgegeven en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Deze fleurige editie omvat nieuwe prenten van David Roberts. Paginagrote illustraties zorgen ervoor dat dit oude verhaal ook anno 2013 visueel aantrekkelijk wordt om te lezen. Hoewel deze illustraties niet steeds 100% op de juiste plaats staan, zijn ze wel aardig om te bekijken bij het vertellen of lezen van het verhaal. Opmerkelijk is ook dat de tekenaar ervoor heeft gekozen om alles af te beelden zoals het er in 1908 moet hebben uitgezien.
Hoewel je dus ziet dat het verhaal al erg oud is, zijn de onderwerpen die het aansnijdt nog niet verouderd. Zo is er de klassenstrijd, waarin meneer Pad symbool staat voor de hogere verwaande klasse, maar is er ook de liefde voor de natuur (van Mol en Rat, die er allerlei avonturen beleven wanneer ze bijvoorbeeld gaan varen). Ook de dierenwereld zoals hij hier wordt afgebeeld, spreekt nog steeds tot onze verbeelding. De dieren lijken erg op mensen, hoewel ze wel onafhankelijk van de mensen leven. Ze kleden, wonen en gedragen zich echter tot op zekere hoogte zoals mensen. De sociale verhoudingen tussen beide groepen zijn niet erg duidelijk, maar het staat vast dat ze elkaar liever mijden. Wanneer mens en dier met elkaar in contact komen, lijkt er geen onderscheid te worden gemaakt. Zo valt Pad ook gewoon onder het rechtssysteem, wanneer hij een auto gestolen heeft.
Het verhaal blijft erg charmant, met erg duidelijk gekarakteriseerde dieren waar we al snel mee meeleven. De roep naar de wijde wereld die Mol voelt wanneer hij bij Rat gaat wonen, is aanstekelijk. De verwaandheid van Pad en zijn vlucht uit de gevangenis is best wel spannend en grappig en de wijsheid van een gerespecteerd dier als Das roept bewondering op voor de oude waarden. De kameraadschap tussen deze vier totaal verschillende dieren is pakkend.
Ook het taalgebruik in dit boek is aangepast aan de moderne tijd. Met veel respect voor het oude verhaal zijn de bombastisch aandoende woorden weggewerkt en zijn de eindeloze beschrijvingen van de natuur wat ingekort. Zo kunnen kinderen van nu er ook volop van genieten!