De Toverfluit

Prins Tamino krijgt, nadat hij verdwaald raakte in een bergketen, de opdracht van de Koningin van de Nacht om haar dochter terug te vinden. Haar dochter is gevangengenomen door de Koning van de Zon. Samen met Papageno gaat prins Tamino op zoek naar de dochter van de Koningin van de Nacht. Ze geeft prins Tamino een toverfluit mee, die hem moet helpen bij zijn strijd om haar dochter. Tegelijkertijd nemen de Koning van de Zon en de Koningin van de Nacht de wapens tegen elkaar op. Het verhaal is gebaseerd op de Duitstalige opera Die Zauberflöte, van de hand van Wolfgang Amadeus Mozart.

Het boek heeft naar eigen zeggen de opera herschreven en vereenvoudigd om het toegankelijk te maken voor kinderen. Gezien de vele plotlijnen in de originele opera, is dat een goed idee. Jammer genoeg slagen de auteurs er niet in om een begrijpelijk verhaal neer te zetten en brengt de herwerking nog meer verwarring. Zo wordt er geen aandacht besteed aan de toverfluit die Tamino krijgt van de Koningin aan het begin van zijn reis. Doordat de symboliek van de toverfluit achterwege blijft en er tegelijkertijd andere instrumenten worden opgevoerd, voelt het verhaal verwarrend aan. Bovendien zorgen de vele figuranten ervoor dat er geen eenduidige verhaallijn naar voren komt.

De tekst is slecht geschreven. De lange zinnen en vele bijzinnen zorgen ervoor dat het verhaal stroef verloopt. Het is duidelijk dat het verhaal beter als een operastuk kan opgevoerd worden dan in een verhaal neergeschreven. Elke bladzijde toont een nieuwe scène waardoor het boek fragmentarisch is opgebouwd. De gebeurtenissen volgen elkaar op en de tekst springt van de hak op de tak. De schrijver slaagt er niet in om een coherent en vlot verhaal te brengen. Of is er helemaal geen schrijver aan dit boek te pas gekomen*?

De illustraties zijn gedetailleerd en groot. De vele details zorgen ervoor dat het decor voldoende sfeer schept en de vele personages verbeelden het verhaal goed. Het opzet van dit boek is dan ook veelbelovend: een opera die aan de hand van drukknoppen in een boek tot leven komt. Elke bladzijde wordt namelijk vergezeld van een drukknop waaruit delen van De Toverfluit klinken, weliswaar kort.

Een drie uur durend operastuk omzetten naar een kinderboek van 18 bladzijden is een heuse uitdaging. Misschien wel moeilijker dan de reis van Prins Tamino én misschien zelfs onmogelijk.

*In de colofon ontbreekt elk spoor van een auteur