De tandarts is een monster

De kies van Tom doet pijn, dus moet hij naar de tandarts. Maar volgens Free is de tandarts een monster met een zaag en een boor, die stenen op de plaats van je tanden stopt. Tom wordt er bang van. Hij wil niet naar dat monster! Gelukkig bedenkt Free een aantal slimme plannetjes. Free legt spijkers onder de band van de auto, draagt Tom op de keukenkraan open te draaien en werpt zich al huilend op de grond. Uiteindelijk zorgen deze manoeuvres slechts voor uitstel van executie, want mama gaat met Tom op de fiets naar de tandarts. Die blijkt helemaal geen monster te zijn. De tandarts vult de kies zonder dat Tom pijn heeft. Terug thuis bekijkt Free het hele gedoe toch argwanend. Wanneer hij ’s avonds in bed ligt en pijn in zijn kies voelt, besluit hij dit tegen niemand te vertellen want Free blijft halsstarrig geloven dat de tandarts een monster is. Dit boek maakt gebruik van de angst die sommige kinderen hebben voor de tandarts, die zich met zijn griezelige boren en zuigende slangetjes een weg baant in je mond. Kinderen zijn meesters in het elkaar opjutten, en daar slaagt Free in ieder geval in: Tom durft niet naar de tandarts. Alle vertragingsmanoeuvres die Free bedenkt, komen wel erg ongeloofwaardig over. Een vlot geschreven verhaaltje op AVI-3 waarin niet de tandarts, maar de tekeningen een beetje monsterlijk zijn…